- มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์ - ศุกร์
     เวลา 8.30-17.30 น.

   - มีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการสมัครและการสอบ หรือรายละเอียดอื่นได้ที่ คณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล
     โทร 02 475 3995, 0 2475 7435 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น.


   ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบภาควิชาการ(รอบแรก) ของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2561
ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศโรงเรียนนายเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑